Standardy Retencji – dokument opracowany przez Zespół powołany Zarządzeniem Prezydenta m. Poznania (nr 1039/2022/P), wprowadzający wytyczne w zakresie zagospodarowywania wód opadowych na terenach inwestycyjnych. Standardy wskazują priorytet retencji wód opadowych w formie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury nad ich gromadzeniem w podziemnych zbiornikach retencyjnych lub odprowadzaniem do kanalizacji.

Uzasadnieniem dla wdrożenia nowych wytycznych, jest dostosowanie Miasta Poznania do zmian klimatu oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Retencjonowanie wód opadowych prowadzi do zasilenia wód podziemnych i zlewni wód powierzchniowych. Błękitno-zielona infrastruktura zwiększa poziom wchłaniania deszczu oraz poprawia bilans wodny całego systemu.

Dokument do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 321/2024/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 20 marca 2024r.
Katalog I
Metody zagospodarowania wód opadowych w obszarze zabudowy jednorodzinnej.
Pobierz
Katalog II
Metody zagospodarowania wód opadowych dla zabudowy wielorodzinnej oraz śródmiejskiej
Pobierz
Katalog III
Metody zagospodarowania wód opadowych dla dróg, placów i parkingów
Pobierz
Katalog IV
Metody zagospodarowania wód opadowych dla terenów zieleni
Pobierz
Dodatek I Katalog Roślin
Dobór gatunkowy roślin zalecanych do wykorzystania w obiektach retencji powierzchniowej.
Pobierz
Dodatek II Rozwiązania towarzyszące
Rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie wód opadowych.
Pobierz
Dodatek III Wzory i definicje
Zbiór wzorów i definicji związanych z wodami opadowymi.
Pobierz
Dodatek IV Uwarunkowania prawne
Analiza prawna dotycząca kwestii gospodarowania wodami opadowymi
Pobierz