Nasze usługi projektowe:

Wskazanie potencjału retencyjnego

(usługa dedykowana wyłącznie zabudowie jednorodzinnej)
 • Przeprowadzenie wizji w terenie wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej;
 • Określenie typu powierzchniowych rozwiązań retencyjnych;
 • Bilans wód opadowych generowanych na analizowanym terenie;
 • Określenie lokalizacji powierzchniowych rozwiązań retencyjnych na mapie poglądowej;
 • Oszacowanie wielkości rozwiązań retencyjnych;
369,00 brutto / 100m2 powierzchni zredukowanej (np. dachu lub nawierzchni)

Koncepcja projektowa

(usługa dedykowana zabudowie wielorodzinnej / obiektom wielkopowierzchniowym)
Etap 1
 • Przeprowadzenie wizji w terenie wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej;
 • Bilans wód opadowych generowanych na analizowanym terenie;
 • Bilans powierzchni;
 • Ocena możliwości retencyjnych
(Rozpoczęcie prac po akceptacji Etapu 1)
Etap 2
 • Analiza zalewania na podstawie numerycznego modelu terenu oraz ścieżek spływu;
 • Obliczenia wielkości rozwiązań retencyjnych;
 • Wykonanie badań gruntowo-wodnych;
  *koncepcja wykonywana również w oparciu o aktualne badania dostarczone przez Zamawiającego.
 • Pozyskanie nieaktualizowanej mapy zasadniczej;
 • Wskazanie dedykowanych rozwiązań retencyjnych wraz z charakterystyką;
 • Część rysunkowa - koncepcja zagospodarowania wód opadowych w rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury;
Wycena indywidualna

Dokumentacja projektowa

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej stanowiącej uszczegółowienie koncepcji projektowej. W zakres opracowania wchodzą:
 • Projekt techniczny;
 • Sporządzenie kosztorysów;
 • Projekt zieleni;
 • Wytyczne do prac pielęgnacyjnych
Wycena indywidualna

Formularz kontaktowy