Spółka świadczy usługi w zakresie:

1.
doboru indywidualnych rozwiązań retencyjnych z uwzględnieniem warunków gruntowo- -wodnych oraz zagospodarowania terenu
2.
projektowania rozwiązań retencyjnych
3.
doradztwa w doborze roślin hydrofitowych
4.
doradztwa w doborze materiałów
5.
kosztorysowania inwestycji związanych z retencją
6.
budowy urządzeń umożliwiających zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
7.
uzyskania niezbędnych decyzji i ustaleń wymaganych przy wdrażaniu rozwiązań retencyjnych
8.
serwisu i utrzymania systemów retencyjnych
9.
kompleksowej realizacji inwestycji dotyczącej retencji

Formularz kontaktowy  Kontakt

  Aquanet Retencja Sp. z o.o.
  ul. Lutycka 95,
  60-478 Poznań

  KRS 0000895406
  NIP: 9721315626
  REGON 388423056

  tel. 601 750 432
  e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl