• Jesteśmy zespołem specjalistów, który dba, by mądrze zagospodarować każdą kroplę deszczu.

  • Działamy w duchu odpowiedzialności za nasze środowisko i Miasto, w centrum stawiając zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, poprawę stosunków wodnych oraz zmniejszenie wrażliwości otoczenia i gospodarki na skutki zmian klimatu.

  • Kierujemy się mottem: Deszcz to bogactwo- zatrzymujemy go dla siebie i przyszłych pokoleń

Naszą misją jest

Wzmocnienie odporności przestrzeni miejskich na suszę i na ekstremalne zjawiska klimatyczne, poprzez gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi w sposób zintegrowany i w zgodzie z naturą. Ambitnie dążymy do celu by nosić miano lidera merytorycznego, kreatora nowoczesnych rozwiązań oraz integratora działań (w zakresie gospodarowania wodami opadowymi).

Nasz Zespół

Hanna Madajczyk

Prezes Zarządu

Marcin Ostrzycki

Dyrektor Techniczny

Maciej Wudarski

Doradca ds. planowania i rozwoju retencji

Jakub Smykowski

Kierownik Działu Rozwoju Retencji

Dominik Zajączkowski

Koordynator Działu Zarzadzania Środowiskowego

Szymon Dolata

Kierownik Działu Eksploatacji Systemów Kanalizacji Deszczowej

Marek Bączyk

Kierownik Działu Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

Krzysztof Drygalski

Koordynator ds. danych przestrzennych

Katarzyna Kasprzak

Koordynator ds. Administracyjnych

Kariera

Tworzymy zespół, który łączy wiedzę ekspercką z
entuzjazmem i otwartością na nowe rozwiązania.

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i staży. Dołącz do nas!

Zobacz aktualne oferty pracy!