CZYM JEST RETENCJA

To proces gromadzenia i magazynowania wody opadowej, która zamiast spływać do studzienek kanalizacyjnych, zostaje zatrzymana i może być wykorzystana na potrzeby gospodarstwa domowego, czy przemysłu. Dzięki temu możliwe jest znaczne zmniejszenie zużycia wody wodociągowej, a w konsekwencji istotne ograniczenie codziennych wydatków. Dodatkowo minimalizowane jest niebezpieczeństwo wystąpienia podtopień oraz długotrwałych suszy.

Retencja Wodna

Korzyści

Ważnym kosztem w strukturze wydatków gospodarstwa domowego są koszty wody wodociągowej. Ograniczenie jej zużycia, podobnie jak prądu czy energii cieplnej, przyniesie nam szereg korzyści zarówno finansowych jak i środowiskowych:

Dla portfela

Deszczówka, gdy nie jest retencjonowana trafia bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej - gromadząc ją ograniczysz opłaty związane z jej odprowadzeniem.

Dla przyszłości

Retencja umożliwia zasilanie wód podziemnych, które są naszym wspólnym rezerwuarem. Dzięki temu zapewnisz przyszłym pokoleniom dostęp do cennych zasobów.

Dla natury

Retencja ułatwia przenikanie deszczówki do wód gruntowych i zasilanie zbiorników wodnych. Dzięki temu powstrzymasz zanikanie jezior i stawów z mapy Polski.

Dla oszczędności

Zmagazynowana woda może być wykorzystywana do podlewania roślin, prania czy spłukiwania toalet. Korzystając z niej zmniejszysz zużycie kranówki, a więc oszczędzisz.

Dla bezpieczeństwa

Występujące w naszym klimacie opady bardzo często są zbyt obfite, by mogły zostać wchłonięte przez grunt. Gromadząc je uchronisz swoją okolicę przed niebezpiecznymi podtopieniami.

Pobierz

Wielkopolska należy do najbardziej suchych obszarów
w naszym kraju. Dowiedz się w jaki sposób możesz
przyczynić się do ochrony jej zasobów wodnych.

Zapoznaj się z wytycznymi!

Oferta

Kariera

Tworzymy zespół, który łączy wiedzę ekspercką z entuzjazmem i otwartością na nowe rozwiązania.

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i staży. Dołącz do nas!

Zobacz aktualne oferty pracy!

Kontakt

Aquanet Retencja Sp. z o.o.
ul. Serbska 3,
61-696 Poznań

KRS 0000895406
NIP: 9721315626
REGON 388423056

tel. 61 83 28 472
e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl