Systemowe podejście do programowania działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych

Zlewnia Bogdanki stanowi największą, a zarazem najbardziej przeciążoną zlewnię systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania. W celu poprawy jej funkcjonowania oraz zmniejszenia ryzyka występowania potencjalnych miejsc podtopień, Spółka Aquanet Retencja podjęła działania polegające na określeniu potencjału retencyjnego zlewni. 

Zadanie ma na celu oszacowanie wpływu rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury na poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej wraz z wytypowaniem lokalizacji pod przyszłe działania inwestycyjne w obrębie zlewni. 

W ramach prowadzonych działań teren zlewni podzielono na 4 etapy (Piątkowo, Podolany, Strzeszyn oraz Winiary i Sołacz) oraz wytypowano ponad 2 500 potencjalnych lokalizacji rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. 

Wyniki określające potencjał retencyjny  wprowadzono także na model hydrauliczny, w celu potwierdzenia wpływu rozwiązań BZI na poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej dla różnych zjawisk opadowych. Analiza potwierdziła znaczącą redukcję potencjalnych miejsc podtopień w obrębie zlewni.

Zobacz pozostałe wpisy

Określenie potencjału retencyjnego zlewni Bogdanka

Systemowe podejście do programowania działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych Zlewnia Bogdanki stanowi największą, a zarazem najbardziej ...

Ogrody deszczowe – nasze realizacje

  W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Wam przedstawić kilka realizacji, które w ostatnim czasie przygotował nasz dział Rozwoju Retencji. ...

STOP KRADZIEŻOM!

Od początku roku zanotowaliśmy kradzież 158 rusztów wpustów ulicznych! Sprawca kradzieży może przyczynić się do utraty zdrowia lub nawet życia! Ta...