W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Wam przedstawić kilka realizacji, które w ostatnim czasie przygotował nasz dział Rozwoju Retencji. W ramach projektu zostało wykonanych kilka funkcjonalnych ogrodów deszczowych w pojemnikach i w gruncie mających za zadanie efektywne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. 

Ogród deszczowy w pojemniku

Ten rodzaj ogrodów deszczowych bazuje na pojemnikach 1 m3, a ich konstrukcja przewiduje: warstwę żwiru ozdobnego oraz warstwę piasku gruboziarnistego wymieszanego z glebą urodzajną. Poniżej warstwy zasadniczej została natomiast ułożona warstwa drenażowa. 

Taki ogród obsadzony jest roślinnością hydrofitową , dostosowaną do bytowania w terenie okresowo zalewanych wodą. Poprzez proces zwany ewapotranspiracją, rośliny wykorzystują wodę zgromadzoną w warstwie filtracyjnej takiego ogrodu deszczowego, by w czasie braku opadów mogły przetrwać niesprzyjające warunki. 

Ogrody zostały wyposażone w przelew awaryjny, który odprowadza nadmiar wód opadowych nagromadzonych podczas deszczu nawalnego. 

Ogród deszczowy w pojemniku dobrze się sprawdzi w miejscach w których może wystąpić problem z zagospodarowaniem wody opadowej w gruncie.

 

Tak się prezentują ogrody deszczowe w pojemniku przygotowane na obiekcie w Murowanej Goślinie

Ogrody deszczowe w gruncie 

Tak jak w przypadku ogrodów deszczowych w pojemnikach, został on obsadzony roślinnością hydrofitową. Podczas suszy rośliny te wykorzystują wodę zgromadzoną w warstwie filtracyjnej co pozwala im przetrwać niesprzyjające warunki. 

Pierwszą wierzchnią warstwę ogrodu stanowi ściółka żwirowa. Warstwę zasadniczą buduje piasek gruboziarnisty wymieszany z glebą urodzajną oraz humusem. Poniżej warstwy zasadniczej, ułożona została warstwa drenażowa. W celu uniknięcia wymywania warstw ogrodu, roślin, oraz rozproszeniu energii strumienia, przy wlocie do takiego ogrodu został ułożony narzut kamienny.

Ogrody deszczowe zostały tak zaprojektowane przez naszych specjalistów, by mogły całkowicie zagospodarować wody opadowe i roztopowe z połaci dachów budynków.

Ogród deszczowy w gruncie

Suchy strumień

Fragment suchego strumienia

Suchy strumień z innej perspektywy. Na zdjęciu widoczne przerwy w krawężniku, które pozwalają na swobodny wpływ wody opadowej do suchego strumienia

Zobacz pozostałe wpisy

Określenie potencjału retencyjnego zlewni Bogdanka

Systemowe podejście do programowania działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych Zlewnia Bogdanki stanowi największą, a zarazem najbardziej ...

Ogrody deszczowe – nasze realizacje

  W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Wam przedstawić kilka realizacji, które w ostatnim czasie przygotował nasz dział Rozwoju Retencji. ...

STOP KRADZIEŻOM!

Od początku roku zanotowaliśmy kradzież 158 rusztów wpustów ulicznych! Sprawca kradzieży może przyczynić się do utraty zdrowia lub nawet życia! Ta...