2023 rok był mocno zróżnicowany czasowo i przestrzennie pod względem opadów atmosferycznych. Całkowita średnia suma opadów na terenie Poznania wyniosła 676,3 mm. W analizowanym czasie, wystąpiły miesiące zaklasyfikowane jako skrajnie suchych jak również skrajnie wilgotne (względem średniej z wielolecia 1990-2020). W całym roku jak i w poszczególnych miesiącach zaobserwowano różnice w rozkładzie przestrzennym opadów atmosferycznych. 2023 rok nie obfitował w nagłe i intensywne opady. Zarejestrowano kilka epizodów związanych ze zwiększonym natężeniem opadów. Występowały one głównie w miesiącach letnich co miało wpływ na wysokie sumy opadów w tym okresie roku.

ZMIENNOŚĆ PRZESTRZENNA 

Widoczna jest duża zmienność przestrzenna sum opadów na terenie Poznania. Odczyty rocznych sum opadów z poszczególnych punktach pomiarowych przedstawiają się w następujący sposób:

D3 – Serbska (727,2 mm), DP6 – Sarmacka (719 mm), DP7 – Meteorytowa (708 mm), D1 – Koronna (701 mm), DP11 – Sandomierska (691,1 mm), DP7 – Pogodna (688,2 mm), DW1 – Za Bramką (687,8 mm), D6 – Koszalińska (685,5 mm), DP2 – Starołęcka (685,4), DP1 – Szczepankowo (682,6 mm), D2 – Dolna Wilda (677 mm), DP3 – Borówkowa (675,7 mm), DP9 – Garbary (664,6 mm), DP5 – Letniskowa (657,1 mm), D5 – Sośnicka (656,4 mm), D4 – Bełchatowska (650,3 mm), DP10 – Torowa (640 mm), DP12 – Daszewicka (636,3 mm), DP8 – Szarotkowa (622,5 mm).

Różnica między punktami pomiarowymi o skrajnych odczytach wynosi ok. 105 mm. Największe roczne sumy opadów zostały zarejestrowane w północnej części Poznania, natomiast najmniejsze w południowej i południowo-zachodniej części miasta.

Zmienność przestrzenna sum opadów jest na tyle zróżnicowana, że przykładowo: styczeń 2023 r. dla pomiarów z północy (Meteorytowa) zostałby zakwalifikowany jako bardzo wilgotny, natomiast na podstawie pomiarów z południa miasta (Borówkowa) byłby miesiącem statystycznie nie odbiegającym od średniej z wielolecia.

ZMIENNOŚĆ CZASOWA OPADÓW

Pod względem opadów atmosferycznych poszczególne miesiące 2023 r. mocno odstawały od średnich z wielolecia 1990-2020. Miesiące zimowe tj. listopad, grudzień, styczeń, luty były bardziej obfite w opady (34,9-78,8mm) niż wynika to ze średniej, natomiast bardziej sucha była wiosna (kwiecień, maj średnio 25mm) i jesień (wrzesień średnio 23mm). Największa suma opadów została zanotowana w sierpniu tj. 155,6 mm.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW OPADOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

Średnia suma opadów w 2023 r. wyniosła 125,5% średniej z wielolecia 1990-2020. Rok zakwalifikowano jako wilgotny/bardzo wilgotny. Analizowany rok obfitował w skrajności pod względem sum opadów. Najbardziej odbiegającymi od normy miesiącami były: sierpień, gdzie suma opadów wyniosła prawie 280% normy oraz wrzesień, w którym suma opadów nie przekroczyła 11% średniej z wielolecia. Statystycznie najbardziej deszczowy lipiec, osiągnął w 2023 r. ok. 75% normy, czyniąc go statystycznie suchym. Jako bardzo suche miesięcy zakwalifikowały się natomiast maj oraz czerwiec.

ZDARZENIA OPADOWE W 2023 ROKU

W 2023 r. zarejestrowano:

  • 14 dni z opadem > 10 mm
  • 3 dni z opadem > 20 mm
  • 1 dzień z opadem > 30 mm

W analizowanym czasie, w Poznaniu nie zaobserwowano opadów silniejszych niż deszcz ulewny III stopnia w skali Chomicza.  Najsilniejsze opady odnotowano w następujących terminach:

  • 6 sierpnia – D4 Bełchatowska – Deszcz ulewny II stopnia
  • 17 sierpnia – D3 Serbska – Deszcz ulewny III stopnia
  • 26 sierpnia – DW 1 Za Bramką – Deszcz ulewny III stopnia