Systemowe podejście do programowania działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych

Zlewnia Bogdanki stanowi największą, a zarazem najbardziej przeciążoną zlewnię systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania. W celu poprawy jej funkcjonowania oraz zmniejszenia ryzyka występowania potencjalnych miejsc podtopień, Spółka Aquanet Retencja podjęła działania polegające na określeniu potencjału retencyjnego zlewni. 

Zadanie ma na celu oszacowanie wpływu rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury na poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej wraz z wytypowaniem lokalizacji pod przyszłe działania inwestycyjne w obrębie zlewni. 

W ramach prowadzonych działań teren zlewni podzielono na 4 etapy (Piątkowo, Podolany, Strzeszyn oraz Winiary i Sołacz) oraz wytypowano ponad 2 500 potencjalnych lokalizacji rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. 

Wyniki określające potencjał retencyjny  wprowadzono także na model hydrauliczny, w celu potwierdzenia wpływu rozwiązań BZI na poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej dla różnych zjawisk opadowych. Analiza potwierdziła znaczącą redukcję potencjalnych miejsc podtopień w obrębie zlewni.