W 2022 r. zrealizowano pilotażowy projekt małej retencji w przestrzeni miejskiej. W ramach rewitalizacji terenu w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza w Poznaniu, powstał skwer z nowymi nasadzeniami zieleni, małą architekturą oraz rozwiązaniami retencyjnymi w formie odwodnienia liniowego boiska oraz niecki retencyjnej pełniącą funkcje odbiornika wód.

       

Przedmiotowy obszar był niezagospodarowany. Podczas opadów deszczu, płyta boiska generowała spływ wód opadowych który powodował podtopienia. Poprzez duże zagęszczenie gruntu spowodowane dojazdem do garaży, woda nie wsiąkała w grunt lecz stagnowała w kałużach.

   

Celem wprowadzonego rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury jest efektywne zagospodarowanie wód opadowych. Odwodnienie liniowe przekierowuje wody opadowe z płyty boiska w miejsce w którym mogą infiltrować w głębsze warstwy gruntu. Ponadto, woda zgromadzona w niecce jest wykorzystywana przez rośliny hydrofitowe odporne na okresowe zalewanie i suszę.