W strukturze Spółki Aquanet Retencja funkcjonuje Dział realizujący liczne zadania z zakresu wymagań środowiskowych. Głównym zadaniem Działu Zarządzania Środowiskowego jest minimalizacja wpływu działalności prowadzonej przez Spółkę na otoczenie poprzez dbanie o utrzymywanie standardów środowiskowych wynikających z przepisów prawa.

 

Pracownicy działu opiniują planowane inwestycje pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określają zakres koniecznych do pozyskania pozwoleń administracyjnych oraz pozyskują i tworzą niezbędną dokumentację środowiskową. 

W swojej pracy dział współpracuje z organami ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz jednostkami miejskimi. Zajmuje się również nadzorem nad realizacją obowiązków wynikających z pozyskanych decyzji administracyjnych m.in. poprzez monitoring środowiska, analizy wyników badań wód opadowych odprowadzanych do środowiska oraz kontrole i wizje w terenie. 

Dział Zarządzania Środowiskowego prowadzi również opiekę merytoryczną nad siatką deszczomierzy rozmieszczonej na terenie Poznania. Gromadzone dane są analizowane i przekazywane do dalszego wykorzystania przez inne działy Spółki oraz jednostki naukowo-badawcze w ramach prowadzonej współpracy.