Poznań był jednym z dziewięciu europejskich miast, realizujących projekt Health&Greenspace – zielone przestrzenie dla poprawy jakości życia (Program URBACT III). Jednostką prowadzącą projekt było Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania.

W ramach projektu powołano Lokalną Grupę, która skupiała w swoim składzie przedstawicieli 28 środowisk miejskich. Aquanet Retencja miała przyjemność do niej należeć. Tematem przewodnim wśród jej członków, było wykorzystanie błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) dla poprawy jakości życia w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS).

Cykliczne spotkania Grupy oraz warsztaty organizowane w trakcie trwania projektu, były miejscem wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy na temat działań umożliwiających rozwój, wsparcie i ochronę błękitno-zielonej infrastruktury.

Wynikiem ponad dwuletniej współpracy Lokalnej Grupy jest Zielony plan działania dla Poznania. Dokument zgodnie ze słowami Prezydenta Miasta Poznania ,,(…) jest punktem wyjścia i znakomitą bazą dla dalszych planów i realizacji w mieście oraz podejmowania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami”.

Zobacz pozostałe wpisy

Podsumowanie projektu Health&Greenspace

Poznań był jednym z dziewięciu europejskich miast, realizujących projekt Health&Greenspace – zielone przestrzenie dla poprawy jakości życia (Pr...

Pierwszy rok działalności

1 kwietnia Spółka Aquanet Retencja obchodzi swoje urodziny! Pierwszy rok działalności przyniósł wiele wyzwań. Pandemia oraz sytuacja rynkowa narzuc...

Pomoc Ukrainie

Niezwykle ciężki czas przeżywają nasi wschodni sąsiedzi. Nie możemy pozostać obojętni na ich cierpienie. Konieczność wsparcia uchodźców, stale obja...