W dzisiejszym wpisie kilka zdań o modelowaniu hydrodynamicznym, czyli zadaniu, które realizuje nasz dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień. Opracowanie modeli hydrodynamicznych prowadzone jest w ramach Planu Inwestycyjnego Gospodarowania Wodami Opadowymi. Stworzyliśmy już modele hydrodynamiczne dla dwóch zlewni- Bogdanki i Górczynki. Aktualnie realizujemy modele dla kolejnych dwóch zlewni: Strumienia Junikowskiego oraz Piaśnicy, a w planach mamy przygotowanie modeli dla pozostałych 9 zlewni znajdujących się w granicach miasta Poznania. 

Modelowanie hydrodynamiczne staje się w dzisiejszych czasach ważnym narzędziem do analizy, symulacji oraz przewidywania różnych sytuacji mogących pojawić się w trakcie eksploatacji sieci, jak również do wyznaczania i sprawdzania zadań inwestycyjnych poprawiających pracę sieci deszczowej. Opracowanie modelu pozwala na sprawdzenie częstości wylewów oraz występowania ciśnieniowych przepływów wód opadowych w przewodach. Do opracowania modelów posłużono się Polskim Atlasem Natężeń Deszczów PANDa opracowanym dla m. Poznania na podstawie danych o opadach atmosferycznych zgromadzonych do końca 2021 roku oraz prognozowanych opadów deszczu do roku 2050.

Ze względu na złożony i skomplikowany proces, przygotowanie modelu dla jednej zlewni trwa około jednego roku.

Jakie korzyści wynikają z modelowania?

Dzięki modelowi można lepiej prognozować ewentualne możliwości podtopień oraz przeciążeń sieci kanalizacji, czy innych urządzeń wodnych. Tego typu modele umożliwiają weryfikację wyznaczonych średnic kanałów i wielkości urządzeń znajdujących się w systemie kanalizacyjnym. Za pomocą modelu możemy również określić odciążenie sieci poprzez zastosowanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury.

Model hydrodynamiczny zlewni Bogdanki

 

Zobacz pozostałe wpisy

STOP KRADZIEŻOM!

Od początku roku zanotowaliśmy kradzież 158 rusztów wpustów ulicznych! Sprawca kradzieży może przyczynić się do utraty zdrowia lub nawet życia! Ta...

Modelowanie hydrodynamiczne – co to właściwie jest?

W dzisiejszym wpisie kilka zdań o modelowaniu hydrodynamicznym, czyli zadaniu, które realizuje nasz dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgo...

Wręczenie nagród w konkursie „Co zrobić z tym deszczem”!

20 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu Przedstawiciele spółki Aquanet Retencja wręczyli nagrody zwycięzco...

Kontakt

Aquanet Retencja Sp. z o.o.
ul. Lutycka 95,
60-478 Poznań

KRS 0000895406
NIP: 9721315626
REGON 388423056

tel. 601 750 432
e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl