Aquanet Retencja prowadzi prace eksploatacyjne związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania oraz weryfikacją poprawności podłączenia przyłączy deszczowych do sieci.

Jedną z metod weryfikacji podłączenia do sieci jest zadymiane instalacji. Zadymianie pozwala w bardzo krótkim czasie określić czy z terenu weryfikowanej posesji wody opadowe i roztopowe są odprowadzane do systemu kanalizacji deszczowej.  Za pomocą urządzenia wytwarzającego gęsty, doskonale widoczny dym, wprowadzany jest on do kanału. Pojawiająca się mgła jest nieszkodliwa a ponadto, nie generuje zapachu co jest istotne dla mieszkańców.

Drugą metodą weryfikacji podłączenia do systemu jest wykorzystanie barwników stosowanych m.in. w przemyśle spożywczym.  Są to materiały bezpieczny dla zdrowia oraz niezagrażające środowisku. Poprzez zastosowanie barwnika, można zidentyfikować odbiornik czyli miejsce do którego trafia woda z wewnętrznej (indywidualnej) kanalizacji deszczowej.

   

 

 

Zobacz pozostałe wpisy

Fala kradzieży wpustów ulicznych

  Kradzieże rusztów wpustów ulicznych to realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego!   Z niepokojem informujemy o zwiększającej...

Metody weryfikacji podłączenia do sieci

Aquanet Retencja prowadzi prace eksploatacyjne związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania oraz weryfikacją poprawnośc...