Kontakt

Aquanet Retencja Sp. z o.o.

ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań

KRS 0000895406
NIP: 9721315626
REGON 388423056

tel. 601 750 432
e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl